چک
پایش میزان تحقق بخش‌نامه‌های نظارتی و اعتباری در حوزه پول و بانک / سبقت مانده سپرده‌های بانکی استان از مانده تسهیلات 28 دی 1399
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل خبر داد؛

پایش میزان تحقق بخش‌نامه‌های نظارتی و اعتباری در حوزه پول و بانک / سبقت مانده سپرده‌های بانکی استان از مانده تسهیلات

اردبیل- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: میزان تحقق بخش نامه‌های نظارتی و اعتباری در حوزه پول و بانک مورد پایش قرار می‌گیرد.