کارت هوشمند ملی
افزایش ۵/۳۶ درصدی مرگ و میر در استان اردبیل 01 دی 1399
مدیرکل ثبت احوال اردبیل خبر داد:

افزایش ۵/۳۶ درصدی مرگ و میر در استان اردبیل

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل از کاهش 9/8 درصدی موالید در استان خبر داد و گفت: متاسفانه آمار مرگ و میر در استان افزایش داشته که این امر ضرورت توجه بیشتر به رعایت پروتکل های بهداشتی را می رساند.