کارخانه نساجی سبلان پارچه اردبیل
سبلان پارچه به صاحب اصلی‌اش بازگشت 16 آبان 1399
با حکم دیوان عالی کشور؛

سبلان پارچه به صاحب اصلی‌اش بازگشت

اردبیل- رییس دادگستری استان اردبیل گفت: با دستور ویژه‌ ریاست قوه قضاییه و حکم دیوان عالی کشور کارخانه سبلان پارچه به مالک اصلی باز می‌گردد.