کانون اردبیل
15 مهر 1399
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان اردبیل تاکید کرد؛

ضرورت آشنایی کودکان با حقوق شهروندی

شیوا بیان- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر لزوم برگزاری مسابقات فصلی و فراهم‌سازی آموزش حقوق شهروندی و آَشنایی کودکان با حقوق خود در این برنامه‌ها تاکید کرد.