کثیرلو
ضرورت بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی استان اردبیل 10 مرداد 1400
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تاکید کرد:

ضرورت بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی استان اردبیل

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: بهره مندی بیش از پیش از فن آوری های نوین، توسعه دادرسی های الکترونیکی، تکریم ارباب رجوع، اتقان آراء، تسریع و تدقیق در رسیدگی ها از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان است.