کشتارگاه صنعتی دام سرعین
افزایش کشتارگاه‌های صنعتی دام استان اردبیل به ۵ باب 06 اردیبهشت 1400
تا سه ماه آینده محقق می‌شود؛

افزایش کشتارگاه‌های صنعتی دام استان اردبیل به ۵ باب

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: با بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام در شهرستان سرعین تا سه ماه آینده مجموع کشتارگاه‌های صنعتی دام در استان به 5 باب افزایش می یابد.