کشت و صنعت و دامپروری مغان
جلسه دادگاه پوری حسینی در مورد کشت و صنعت برگزار شد 12 آذر 1399

جلسه دادگاه پوری حسینی در مورد کشت و صنعت برگزار شد

بلالی گفت: مشخص نیست سود سهام شرکت کشت و صنعت مغان در سنوات قبل از واگذاری چگونه در زمان واگذاری محاسبه شده است.