کمیسیون کشاورزی مجلس
سیلوی ۳۰ هزار تنی شرکت قزل ارس جعفرآباد مغان افتتاح شد 16 آبان 1399
با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس:

سیلوی ۳۰ هزار تنی شرکت قزل ارس جعفرآباد مغان افتتاح شد

بیله سوار- اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس سیلوی ۳۰ هزار تنی شرکت چند منظوره قزل ارس مغان (جعفرآبادمغان) را افتتاح کردند.

ضرورت حمایت از حوزه کشاورزی بیله‌سوار 16 آبان 1399
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

ضرورت حمایت از حوزه کشاورزی بیله‌سوار

بیله‌سوار- رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، حمایت از حوزه کشاورزی بیله‌سوار را موجب استمرار زنجیره حوزه صادرات کشور دانست.