کمیسیون کشاورزی
پیگیری تامین اعتبارات لازم جهت تکمیل سد خداآفرین 16 آبان 1399
توسط کمیسیون کشاورزی مجلس انجام می‌شود؛

پیگیری تامین اعتبارات لازم جهت تکمیل سد خداآفرین

نماینده مردم بیله‌سوار، پارس آباد و اصلاندوز از پیگیری تامین اعتبارات لازم جهت تکمیل سد خداآفرین توسط کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خبر داد.