کنگره ملی سیمای سلامت
کاهش مشکلات خانواده‌ها مهمترین هدف کنگره سیمای سلامت است 26 شهریور 1399

کاهش مشکلات خانواده‌ها مهمترین هدف کنگره سیمای سلامت است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هدف از برگزاری کنگره ملی سیمای سلامت خانواده را کاهش مشکلات و تهدیدهای موجود در جامعه عنوان و بر توجه خانواده‌ها به آسیب‌های فضای مجازی تاکید کرد.