کودک و نوجوان
هفته کودک فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حقوق کودکان و نوجوانان است 14 مهر 1399
مدیرکل کانون استان اردبیل:

هفته کودک فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حقوق کودکان و نوجوانان است

شیوا بیان- مدیرکل کانون استان اردبیل گفت: هفته کودک فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حقوق، مسائل آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی نسل کودک و نوجوان است.