کیفیت آرای قضایی
اتقان آرای قضایی از مهمترین عناصر احقاق حق و اجرای عدالت است 04 دی 1399
رییس کل دادگستری استان اردبیل:

اتقان آرای قضایی از مهمترین عناصر احقاق حق و اجرای عدالت است

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: اتقان آرای قضایی و صدور آرای با کیفیت از مهمترین برنامه های دادگستری استان در احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه است.