گازسوز
گازسوز شدن بیش از یک هزار دستگاه خودرو در اردبیل 06 بهمن 1399
مدیر شرکت نفت منطقه اردبیل:

گازسوز شدن بیش از یک هزار دستگاه خودرو در اردبیل

اردبیل- سید حجت مدنی مدیر منطقه اردبیل گفت: از ابتدای اجرای طرح رایگان دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی تا آخر دی ماه سال جاری، تعداد یک هزار و 220 دستگاه خودرو دو گانه سوز شده است.

گازسوز شدن یک هزار دستگاه خودرو در استان اردبیل 16 دی 1399

گازسوز شدن یک هزار دستگاه خودرو در استان اردبیل

اردبیل- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: با اجرای طرح رایگان دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی تا آخر آذر ماه سال جاری، تعداد 965 دستگاه خودرو در سطح استان گازسوز شد.