گاز مایع | شیوا بیان
توزیع گاز مایع در نواحی شش گانه استان اردبیل با سفارش الکترونیکی 25 اردیبهشت 1400

توزیع گاز مایع در نواحی شش گانه استان اردبیل با سفارش الکترونیکی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، در خصوص توزیع الکترونیکی گاز مایع بیان کرد: فروردین ماه امسال نزدیک به یک هزار و 400 تن توزیع الکترونیکی گاز مایع در نواحی شش گانه منطقه اردبیل انجام شده است.