گروگان گیری
ربایش چندین شبه نظامی سوری توسط گروهک قسد 28 مهر 1399

ربایش چندین شبه نظامی سوری توسط گروهک قسد

شیوا بیان- برخی منابع خبری از ربوده شدن چندین نظامی سوری توسط شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا وابسته به گروهک قسد خبر دادند.