گلخانه
حمایت بانک کشاورزی از طرح‌های گلخانه‌ای / پرداخت بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شهرک گلخانه‌ای سامیان اردبیل 03 بهمن 1399
مدیر شعب بانک کشاورزی استان اردبیل خبر داد:

حمایت بانک کشاورزی از طرح‌های گلخانه‌ای / پرداخت بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شهرک گلخانه‌ای سامیان اردبیل

اردبیل- مدیر شعب بانک کشاورزی استان اردبیل گفت: ۳ هکتار از واحدهای شهرک گلخانه‌ای سامیان اردبیل تحت حمایت بانک کشاورزی بوده که بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.