گلدستون
بازدید دادستان مرکز استان اردبیل از کارخانه  لاستیک سازی گلدستون / طباطبایی: اختلاف قیمت بازار آزاد با کارخانه بررسی می‌شود 25 آذر 1399

بازدید دادستان مرکز استان اردبیل از کارخانه لاستیک سازی گلدستون / طباطبایی: اختلاف قیمت بازار آزاد با کارخانه بررسی می‌شود

در راستای حمایت قضایی از سرمایه گذاری، دادستان عمومی و انقلاب مر کز اردبیل در بازدید از کارخانه گلدستون (آرتاویل تایر اردبیل) از پیگیری ویژه مشکلات کارخانه و بررسی قیمت محصولات کارخانه و اختلاف چشمگیر آن با بازار آزاد خبر داد.