یاداشت ابوالفضل فاتح
آیا آراء پنهان سرنوشت بایدن و ترامپ را تغییر می دهد؟ 13 آبان 1399

آیا آراء پنهان سرنوشت بایدن و ترامپ را تغییر می دهد؟

ترامپ شخصیت مثبتی در افکار عمومی به ویژه در نزد دانشگاهیان تلقی نمی شود. و شاید «رای پنهان» را که ممکن است از چشم نظرسنجی ها دور مانده در روز انتخابات خود را نشان دهد.