یارانه کالا
ثبت اعتراض خانوارهای محذوف از یارانه از طریق سامانه «حمایت» انجام می شود 26 اردیبهشت 1401
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل:

ثبت اعتراض خانوارهای محذوف از یارانه از طریق سامانه «حمایت» انجام می شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه حمایت های دولت به تناسب سیاست های اصلاح یارانه ای کشور ادامه خواهد داشت اظهار کرد : این یک سیاست قطعی است و به این معنی نیست که بعد از یکی دو ماه، پرداخت یارانه ها و حمایت ها قطع شود.