ضرورت نهادینه کردن روحیه انقلابی در فعالیت های محیط زیست 08 فروردین 1401

ضرورت نهادینه کردن روحیه انقلابی در فعالیت های محیط زیست

یک اصله نهال در فرودگاه اردبیل توسط دکتر سید حسن عاملی نماینده محترم ولی فقه در استان اردبیل غرس گردید.

آذربایجان شرقی
چیزی یافت نشد !