۲۷مصدوم در زلزله هرمزگان 23 آبان 1400

زلزله در هرمزگان
۲۷مصدوم در زلزله هرمزگان

به دنبال وقوع دو زمین لرزه به بزرگی ۶.۴ و ۶.۴ریشتر در مناطق لافت و فین هرمزگان، تاکنون هشت پس لرزه در مقیاس چهار و ۳ ریشتر در مناطق مختلف این استان اتفاق افتاده است.

هرمزگان
چیزی یافت نشد !