اربیل
ارتقای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در بین دانشگاه‌های جامع کشور 14 فوریه 2022
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ارتقای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در بین دانشگاه‌های جامع کشور

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از ارتقای سه پله‌ای رتبه این دانشگاه در بین دانشگاه‌های جامع کشور در آخرین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام توسط موسسه ISC در سال ۲۰۲۱ خبرداد.