ارس
افزایش بیش از ۶۰ تخت بیمارستانی در پارس‌آباد / تجهیز بیمارستان ارس با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال 25 ژانویه 2022
در گفت و گو با ایلنا اعلام شد؛

افزایش بیش از ۶۰ تخت بیمارستانی در پارس‌آباد / تجهیز بیمارستان ارس با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل از هزینه‌کرد بیش از 280 میلیارد ریال برای تجهیز بیمارستان ارس شهرستان پارس‌آباد خبر داد