ایمنی
اماکن فاقد گواهی ایمنی تعطیل می‌شوند 18 آبان 1397
مدیر کل استاندارد استان اردبیل

اماکن فاقد گواهی ایمنی تعطیل می‌شوند

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: تا نوروز سال 98 آن دسته از اماکنی که موفق به دریافت گواهی ایمنی نشدند تعطیل می‌شوند.