برف بازی
شب زیبای برفی اردبیل+عکس 16 ژانویه 2022
شبهای اردبیل:

شب زیبای برفی اردبیل+عکس

بارش شدید برف در اردبیل جلوه ی زیبای به شهر بخشید و باعث کندی تردد شبانه ماشینها در خیابان شد