بهنام پیرموذن
همدلی در مواجهه با تحریم‌ها، برگ جدیدی در تاریخ 13 آبان 15 آبان 1397

همدلی در مواجهه با تحریم‌ها، برگ جدیدی در تاریخ 13 آبان

سیزده آبان در تاریخ ایران به روز مهم و پر اتفاقی تبدیل شده است. از زمان کشتار دانش آموزان در سال 57 تا تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، دانشجویان و دانش آموزان تاریخ ساز شدند.