تسهیلات ارزان قیمت
۳۱۱میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی ها پرداخت شد 21 شهریور 1399
استاندار اردبیل:

۳۱۱میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی ها پرداخت شد

شیوا بیان_ استاندار اردبیل گفت: به منظور راه اندازی واحدهای تعاونی مبلغ۳۱۱میلیارد تومان وام ارزان قیمت روستایی با معرفی اداره کل تعاون استان پرداخت شده است. به گزارششیوا بیان اردبیل، اکبر بهنام جو همزمان با هفته تعاون در جریان افتتاح طرح تولیدی پوشاک عرفان ارشق اظهار کرد: تعاونی های استان خانواده بزرگی از اقتصاد و […]