تصفیه آب
اعتبار۱۱۰میلیارد تومان برای تصفیه خانه اردبیل 20 ژانویه 2022
مدیرعامل آب و فاضلاب استان اردبیل

اعتبار۱۱۰میلیارد تومان برای تصفیه خانه اردبیل

تصفیه‌خانه جدید آب اردبیل تا یک سال آینده با تامین اعتبار لازم تکمیل می‌شود.