تعاوم، کار و رفاه اجتماعی
بی‌توجهی به ایمنی کارگران قابل قبول نیست 15 آبان 1397
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

بی‌توجهی به ایمنی کارگران قابل قبول نیست

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: توجه به موارد ایمنی کارگران باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد و غفلت از این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.