جاده های مشکین شهر
عملیات زیرسازی ۳۰ کیلومتر از جاده های مشکین شهر تکمیل می شود 21 شهریور 1399
استاندار اردبیل:

عملیات زیرسازی ۳۰ کیلومتر از جاده های مشکین شهر تکمیل می شود

شیوا بیان اردبیل_ استاندار اردبیل گفت: عملیات زیرسازی ۱۸ کیلومتر اردبیل به مشکین شهر و ۱۲ کیلومتر اردبیل به شهر رضی و رضی به گرمی به زودی به اتمام می رسد و عملیات روسازی شروع می شود. به گزارش شیوا بیان اردبیل، اکبر بهنام جو در جریان بازدید از پروژه چهاربانده اردبیل_ مشکین شهر اظهار […]