جذب دانشجو
افزایش ۱۴۴ درصدی جذب دانشجو در  مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل  ساختمان جدید برای این مرکز در نظر گرفته می‌شود 04 فوریه 2022

افزایش ۱۴۴ درصدی جذب دانشجو در مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل ساختمان جدید برای این مرکز در نظر گرفته می‌شود

در راستای ارتقای مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل،ردیف اختصاصی برای احداث ساختمان جدید برای این مرکز در نظر گرفته می‌شود/ افزایش ۱۴۴ درصدی جذب دانشجو نسبت به مدت مشابه سال قبل