حسابرسی
در حسابرسی سالهای قبل شهرداری چه خبر بوده!! 09 فوریه 2022
سید محمد هاشمی عضو شورا:

در حسابرسی سالهای قبل شهرداری چه خبر بوده!!

سید محمد هاشمی عضو شورا: در سال ۹۷ حسابرسی ۳۳ مورد ایراد اساسی برای شهرداری گرفته است که باید در این شورا با عنایت شهردار، ایرادات برطرف شده و تکرار نشود