خبر
دوره خبرنویسی ویژه مسئولان روابط عمومی هیات های ورزشی استان اردبیل 12 تیر 1401

دوره خبرنویسی ویژه مسئولان روابط عمومی هیات های ورزشی استان اردبیل

در این دوره از ورزشی نویسان استان اردبیل به مناسبت روز جهانی ورزشی نویسان تجلیل شد.