خلیل نیکشاد
تجلیل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به عنوان مدیر نمونه ملی یاور تحقیقات 26 آذر 1399
با حضور معاون رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در تهران صورت گرفت:

تجلیل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به عنوان مدیر نمونه ملی یاور تحقیقات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به عنوان مدیر نمونه ملی یاور تحقیقات به همراه سه محقق برتر با حضور معاون رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در تهران تجلیل شدند.

13 شهریور 1399

6 میلیون تومان تسهیلات بانکی به ازاء هرهکتار برای کلزا کاران پرداخت می شود

شیوا بیان_ کلزا کاران به ازاء هرهکتار 6 میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت می کنند. به گزارش شیوا بیان و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خلیل نیکشاد که قبل از ظهر امروز در جلسه ستاد هماهنگی دانه های روغنی استان با موضوع برنامه اجرایی کشت کلزا در مناطق سردسیر استان […]