خودروی
راهپیمایی در استان اردبیل خودرویی شد 09 فوریه 2022

راهپیمایی در استان اردبیل خودرویی شد

با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل راهپیمایی بصورت انسانی نخواهیم داشت و راس ساعت ۱۰ صبح از مسیر میدان شریعتی تا میدان جهاد در اردبیل خودرویی و موتوری برگزار می شود.