دیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل
برنامه ها و حمایت از اجرای فعالیت های سینمایی و سمعی و بصری استان اردبیل 23 شهریور 1399

برنامه ها و حمایت از اجرای فعالیت های سینمایی و سمعی و بصری استان اردبیل

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در روز ملی سینما از عقد تفاهم نامه با سازمان امور سینمائی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد. به گزارش شیوا بیان اردبیل، سید ناصر اسحاقی با اشاره به تفاهم نامه با سازمان امور سینمائی و سمعی و بصری گفت: حدود یک […]