راه آهن | شیوا بیان
اجرای 14 کیلومتر خط راه آهن پارس آباد توسط جمهوری آذربایجان 16 آبان 1397
استاندار اردبیل خبر داد؛

اجرای 14 کیلومتر خط راه آهن پارس آباد توسط جمهوری آذربایجان

استاندار اردبیل از اجرای خط راه آهن به طول ۱۴ کیلومتر در پارس آباد، توسط جمهوری آذربایجان خبر داد.