راه آهن | شیوا بیان
موفقیت های سال ۹۹ و امیدهای سال ۱۴۰۰ 02 فروردین 1400
یادداشت؛

موفقیت های سال ۹۹ و امیدهای سال ۱۴۰۰

اردبیل- یادداشت- حسن عظیم زاده: در سالی که گذشت با توجه به نامگذاری سال۹۹( جهش تولید) با هدایت استاندار اردبیل مهندس بهنامجو، کارهای بزرگی در زمینه های اقتصادی، عمرانی و در مسیر جهش تولید با استفاده از ظرفیت های داخلی و در راستای حمایت از تولید در کشور انجام شد.

اجرای 14 کیلومتر خط راه آهن پارس آباد توسط جمهوری آذربایجان 16 آبان 1397
استاندار اردبیل خبر داد؛

اجرای 14 کیلومتر خط راه آهن پارس آباد توسط جمهوری آذربایجان

استاندار اردبیل از اجرای خط راه آهن به طول ۱۴ کیلومتر در پارس آباد، توسط جمهوری آذربایجان خبر داد.