رژه نیروهای مسلح
تداوم رزمایش کمک مومنانه جایگزین رژه نیروهای مسلح شد 27 شهریور 1399
به دلیل شیوع بیماری کرونا؛

تداوم رزمایش کمک مومنانه جایگزین رژه نیروهای مسلح شد

معاون سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل از لغو رژه نیروهای مسلح در روز 31 شهریورماه به دلیل شیوع بیماری کرونا خبر داد و تداوم رزمایش کمک مومنانه را جایگزینی مناسب برای رژه امسال عنوان کرد.