رییس سازمان صنعت
واحد صنفی متخلف طبق قانون نظام صنفی برخورد می شود 23 شهریور 1399
رامین صادقی

واحد صنفی متخلف طبق قانون نظام صنفی برخورد می شود

شیوا بیان اردبیل_ رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در حین بازدید از واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی فعال در سطح مرکز استان گفت: به اصنافی که قوانین نظام صنفی را رعایت نکرده اند تذکرات لازم داده می‌شود و در صورت عدم توجه به این تذکرات، با واحد صنفی متخلف طبق […]