رییس سازمان صنعت | شیوا بیان
واحد صنفی متخلف طبق قانون نظام صنفی برخورد می شود 23 شهریور 1399
رامین صادقی

واحد صنفی متخلف طبق قانون نظام صنفی برخورد می شود

شیوا بیان اردبیل_ رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در حین بازدید از واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی فعال در سطح مرکز استان گفت: به اصنافی که قوانین نظام صنفی را رعایت نکرده اند تذکرات لازم داده می‌شود و در صورت عدم توجه به این تذکرات، با واحد صنفی متخلف طبق […]