زعفر احدزاده
15 مهر 1399
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان اردبیل تاکید کرد؛

ضرورت آشنایی کودکان با حقوق شهروندی

شیوا بیان- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر لزوم برگزاری مسابقات فصلی و فراهم‌سازی آموزش حقوق شهروندی و آَشنایی کودکان با حقوق خود در این برنامه‌ها تاکید کرد.

هفته کودک فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حقوق کودکان و نوجوانان است 14 مهر 1399
مدیرکل کانون استان اردبیل:

هفته کودک فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حقوق کودکان و نوجوانان است

شیوا بیان- مدیرکل کانون استان اردبیل گفت: هفته کودک فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حقوق، مسائل آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی نسل کودک و نوجوان است.

کانون‌ پرورش فکری اردبیل در رتبه نخست کشوری قرار گرفت 31 شهریور 1399

کانون‌ پرورش فکری اردبیل در رتبه نخست کشوری قرار گرفت

اداره کل کانون‌ پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل رتبه اول ارزیابی عملکرد ادارات کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور را به خود اختصاص داد.