زیرساخت ها
اختصاص ۷۰ میلیارد‌ ریال برای توسعه پلی‌کلینیک تامین اجتماعی مشگین‌شهر 20 ژانویه 2022
در گفت‌و‌گو با شیوابیان اعلام شد:

اختصاص ۷۰ میلیارد‌ ریال برای توسعه پلی‌کلینیک تامین اجتماعی مشگین‌شهر

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل از اختصاص بیش از ۷۰ میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های درمانی در پلی کلینیک تامین اجتماعی مشگین شهر خبر داد.