سازمان صمت استان و بسیج مهندسین
فعالسازی واحدهای راکد با همکاری سازمان صمت استان و بسیج مهندسین 13 شهریور 1399

فعالسازی واحدهای راکد با همکاری سازمان صمت استان و بسیج مهندسین

شیوا بیان_ جلسه فعال سازی واحدهای صنعتی استان با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و بسیج مهندسین استان برای فعال سازی واحدهای راکد در محل سازمان برگزار گردید . به گزارش شیوا بیان اردبیل، رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در ابتدای جلسه اظهار داشت: همه دستگاه های […]