سردار جلیل بابازاده
مدافعان سلامت با مدافعان هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند 07 مهر 1399
طی بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس در اردبیل؛

مدافعان سلامت با مدافعان هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند

شیوا بیان- طی بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و کادر درمان از نمایشگاه دفاع مقدس، مدافعان سلامت با مدافعان هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.