سفر استاندار
حمل‌ونقل و ترانزیت از بارانداز ریلی پارس آباد و گمرک بیله سوار و پیگیری پروژه‌های زیرساختی مشترک دو کشور 25 ژانویه 2022
در سفر وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان مطرح می شود؛

حمل‌ونقل و ترانزیت از بارانداز ریلی پارس آباد و گمرک بیله سوار و پیگیری پروژه‌های زیرساختی مشترک دو کشور

در سفر وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان که استاندار اردبیل نیز ایشان را همراهی می کند، حمل‌ونقل و ترانزیت از جمله بارانداز ریلی پارس آباد و گمرک بیله سوار و پیگیری پروژه‌های زیرساختی مشترک دو کشور از موارد مورد بحث و مذاکره بین ایران و جمهوری آذربایجان خواهد بود.