سورتینگ میوه
آغاز به کار اولین کارخانه سورتینگ میوه در مشگین‌شهر 14 مهر 1399
نماینده مردم مشگین‌شهر خبر داد؛

آغاز به کار اولین کارخانه سورتینگ میوه در مشگین‌شهر

شیوا بیان- نماینده مردم مشگین شهر گفت: برای حمایت از باغداران اولین کارخانه سورتینگ در مشگین‌شهر احداث شد.