شبکه ملی اطلاعات
اتمام اتصال 1704 مدرسه استان اردبیل به شبکه ملی اطلاعات 04 شهریور 1399

اتمام اتصال 1704 مدرسه استان اردبیل به شبکه ملی اطلاعات

شیوان بیان_ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از اتمام اتصال 1704 مدرسه استان اردبیل به شبکه ملی اطلاعات خبر داد. به گزارش شیوا بیان، بهروز رزمی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتمام اتصال مدارس شهری و روستایی به شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: اتصال 1704 مدرسه شهری و روستایی بالای […]