شبکه گذاری گاز
امسال افت فشار و قطعی گاز در اردبیل نخواهیم داشت 09 مهر 1399
سرادر اسماعیلی:

امسال افت فشار و قطعی گاز در اردبیل نخواهیم داشت

شیوا بیان- مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: به دلیل اقدامات انجام شده در سطح استان امسال شاهد افت فشار و قطعی گاز نخواهیم بود.