شهردار مشگین شهر
سیلاب به زیرساخت‌های عمرانی مشگین‌شهر خسارت زد 15 مهر 1399
شهردار مشگین‌شهر:

سیلاب به زیرساخت‌های عمرانی مشگین‌شهر خسارت زد

شیوا بیان- شهردار مشگین شهر از وارد آمدن خسارات به تأسیسات و زیرساخت‌های عمرانی و شهری و همچنين واحدهای تجاری و مسکونی توسط سیلاب اخیر در مشگین شهر خبر داد.