شهرستان کوثر
21 اسفند 1400

سفر یک روز استاندار به شهرستان کوثر

استاندار اردبیل به همراه معاونان هماهنگی اموراقتصادی و عمرانی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برای بازدید از پروژه های عمرانی و واحدهای اقتصادی و صنعتی ، صبح روز شنبه در شهرستان کوثر حضور یافت.

1 میلیارد تومان برای احداث پایگاه امداد و نجات سرچم تخصیص یافت 07 مهر 1399
فرماندار کوثر:

1 میلیارد تومان برای احداث پایگاه امداد و نجات سرچم تخصیص یافت

شیوا بیان- فرماندار شهرستان کوثر از اختصاص 1 میلیارد تومان برای احداث پایگاه امداد و نجات سرچم خبر داد.