شهرک صنعتی اردبیل | شیوا بیان
استمرار استفاده از ظرفیت کلینیک کسب و کار برای بازفعال سازی واحدهای راکد 25 اردیبهشت 1400
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبيل خبر داد:

استمرار استفاده از ظرفیت کلینیک کسب و کار برای بازفعال سازی واحدهای راکد

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبيل گفت: با بازدید میدانی کلینیک کسب و کار استان از چند شهرک صنعتی، مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی احصاء و عارضه یابی گردید.